Hero image

Mimořádné setkání na téma „SOCIÁLKU NA VÁS…“ akce zrušena kvůli opatřením ohledně pandemie COVID-19

Omlouváme se, ale akce byla zrušena kvůli opatřením ohledně pandemie COVID-19

 

 

Moderované setkání (v rozsahu 3 hodin) reálných pracovníků oddělení SPOD MM HK se studenty sociálních oborů UHK, jde o zájem ze strany OSPOD, který touto akcí sleduje tři primární cíle:

  1. Dát příležitost pracovníků SPOD na setkání prezentovat sám sebe, zejm. sdělit motivy proč se práci věnuje a v čem je pro práce na OSPOD motivující a naplňující (dopad-sebeprezentace umožňuje uvědomění si své významnosti, důležitosti, ocenění jinak než finančně apod., dále prostor jak být vidět, neboť těchto příležitostí jak být vidět není mnoho)
  2. Dát příležitost studentům sociálních oborů UHK debatovat s reálnými sociálními pracovníky z agendy SPOD – důraz na praxi – možnost zamyslet se nad tím, nakolik je studium na akademické půdě připravuje pro reálnou sociální práci s cílovou skupinou rodičů s nezl. dětmi (motivovat mladé studenty k tomu, aby se o tuto profesi více zajímali, aby měli chuť a odvahu brát na sebe zodpovědnost při obhajobě a ochraně práv a zájmů dětí)
  3. Snaha bořit zažité mýty o sociální práci na OSPOD (Zubatá je přežitek) + „náborová akce" z hlediska personální politiky MM (snaha probudit zájem o práci na MM a OSPOD)

 Moderuje Matyáš Strnad 

Soubory ke stažení