Hero image

Mechanika tekutin - fyzikální setkání Elixíru do škol

Cílem setkání je realizace jednoduchých pokusů na téma hydrostatický a atmosférický tlak, podtlak, přetlak a Archimedův zákon. Zmíněné fyzikální jevy budou demonstrovány na držení cihly ve vzduchu a ve vodě, zvedání auta heverem, loďky s kotvou. 

Účastníci setkání budou mít rovněž příležitost k výrobě modelu pumpy. Uvedené experimenty budou moci učitelé replikovat v hodinách při výuce se žáky.

Kdy:      30. 11. 2022 od 16.00 do 18.00
Kde:      Biskupské gymnázium, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové
Lektor:  Mgr. Martin Jacko
Forma:  Prezenční

Účast na akci není zpoplatněna, ale je třeba se na ni přihlásit prostřednictvím odkazu: Registrace na setkání “Mechanika tekutin“

Akce se koná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.