Hero image

KURZ PRO UČITELE DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM – VÝUKA ČEŠTINY

Čeština nemusí být vždy mateřským jazykem žáků v českých školách. Jak tyto děti naučit češtinu používat ve škole, při komunikaci se spolužáky i v běžném životě tak, aby se plynule staly součástí své komunity, Vám ukáže vícedenní kurz, který realizuje Královéhradecký kraj.

 

Co se během kurzu dozvíte?

- jaké jsou diagnostické nástroje a postupy pro zjišťování jazykové úrovně a jak je využít v praxi

- jak vytvářet plány podpory, jak připravit vhodné prostředí a pomůcky

- jak komunikovat s žákem s OMJ a zapojit ho do třídního kolektivu

- jak překonávat jazykové bariéry v komunikaci

- Jak spolupracovat s rodiči žáků s OMJ

 

Časový rozsah: 40 hodin (5 dní)

Termín: 23. 2. 8. 3., 10. 3., 25. 4., 18. 5. 2022

Místo: Hradec Králové 

Lektor: Mgr. Markéta Čonková, Mgr. Lucie Černická, Mgr. Michaela Jalůvková – ItveSkole.cz, o. p. s.

Cena: zdarma pro učitele škol v Královéhradecké kraji

Přihláška: Přihláška - Výuka češtiny pro děti s OMJ

Více informací: Veronika Půrová, e-mail: vpurova@kr-kralovehradecky.cz , tel: 736 521 878

Kurz je součástí projektu IKAP II – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-078/0019192.