Hero image

Kulatý stůl „Regionální spolupráce v oblasti kariérového poradenství“

Kulatý stůl je součástí programu zahraniční studijní návštěvy v České republice, které se účastní kariéroví poradci z několika evropských zemí. Kolegové ze zahraničí se zajímají o praktické zkušenosti se službami kariérového poradenství na regionální úrovni v rámci JCMM a celkově o spolupráci v této oblasti.

Cílem tohoto kulatého stolu je výměna zkušeností s regionální spoluprací v kariérovém poradenství u nás i v Evropě. Budou prezentovány příklady z několika krajů v ČR a z Evropy, debata pak bude zaměřena na výměnu zkušeností, a také na vztah mezi regionální a národní úrovní spolupráce v kariérovém poradenství. Výstupem debaty budou doporučení pro rozvoj kariérového poradenství v kontextu dobrého nastavení regionální a národní úrovně spolupráce. 

 

Registrace zde: https://forms.gle/iJDdvWx1851JmhWG7

Odkaz na online setkání obdržíte po registraci.

Jakékoli dotazy ke kulatému stolu směřujte na: petr.chalus@npi.cz , +420 724967591