Hero image

Konference Etika a vývoj české společnosti po listopadu ´89

Dne 27. 11. 2019 se uskutečnila v hradecké Petrof Gallery konference na téma Etika a vývoj české společnosti po listopadu ´89 organizovaná Královéhradeckým krajem. Domnívám se, že s ohledem na sestavu přednášejících (Marek Vácha, Jiřina Šiklová, Jan Potměšil, Michal Horáček, Michael Kocáb a moje maličkost + moderátorka Zuzana Tvarůžková) a také na základě pozitivních reakcí účastníků se jednalo o akci zcela mimořádnou a povedenou.  Z mého pohledu tato mimořádnost a jedinečnost byla ukotvena tématem, které prolínalo celým programem: Co udělalo zmíněných třicet let s naší morálkou? Po eticko-filozoficky zaměřené přednášce Marka Váchy – formou i obsahem takřka dokonalé – přispěla svojí zkušeností z pobytu ve vězení Jiřina Šiklová. Poukázala na (ne)snadnost být dobrým i zlým i v těchto krajních a velmi specifických podmínkách. Jan Potměšil na vozíku očekávaně zahanbil nás všechny, kteří jsme neprošli jeho životní zkouškou. Potměšilův nezdolný optimismus spojený s pokorou přijímat svůj osud za všech okolností jako dar byl přímo nakažlivý a dlouho rezonoval ve spontánním potlesku přítomných. Michal Horáček dokázal nahlédnout na problematiku „sametu“ neotřelým způsobem položením si otázky: Jak rozumět sloganu „nejsme jako oni“? Ukázal, že v odlišení mezi „my a oni“ nelze vést ostrou hranici (otázka míry viny každého z nás). Michael Kocáb své vystoupení orientoval na kritiku současné politické situace ve smyslu významného opuštění ideálů a étosu Sametové revoluce. V závěrečné panelové diskusi byla otevřena otázka – kromě jiných – o možnosti dialogu mezi názorově odlišnými skupinami společnosti.  Zde jsem zdůraznil, že smysl má pouze takový dialog, který jsou obě strany vést na základě faktů. Naopak lži a demagogie žádný dialog neumožňují. Hledali jsme odpověď na řadu dalších otázek. Podle mého názoru část obyvatel je frustrována z důvodů reálné existenční nouze, jiní z toho, že většinu života věřili v komunistickou ideologii a obtížně si připouštějí, že by to mělo být všechno špatně. Třetí skupina se rekrutuje z lidí, kteří materiálně nijak nestrádají, ale především vlivem populistických politiků, kteří u nich vyvolávají a živí závist a strach, jsou ochotni předat část své svobody někomu, kdo se o ně postará. Pro demokracii ohrožující trend. I proto kraj z iniciativy náměstka hejtmana Vladimíra Dernera realizuje unikátní Projekt podpory etického vzdělávání Královehradeckého kraje umožňující materiální podporu školám, které se intenzivně etice ve vzdělávání věnují. V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji s týmem deseti kolegyň - lektorek proškolujeme v etických tématech učitele ZŠ a SŠ. V souhrnu se jedná o více než 35 učitelských sborů a téměř 150 kurzů. Konference byla vyvrcholením těchto vzdělávacích aktivit v letošním roce. Vše se propojuje. Právě díky Listopadu 1989 můžeme rozvíjet naše děti – budoucí občany – jako sebevědomé a charakterní bytosti. Realizací uvedeného projektu se snažíme přispívat svým dílem k naplňování odkazu listopadových událostí a věřím, že tak činíme profesionálně, zodpovědně a rádi.