Hero image

Jak probíhá podpora wellbeingu v základních školách sdružených v Asociaci ředitelů základních škol

Přinášíme vám užitečné tipy a inspirace, které vzešly z ankety prováděné mezi členy Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ)
v březnu a dubnu 2021. 

Anketa byla zaměřena mimo jiné na podporu wellbeingu v době distanční výuky a přípravu na návrat žáků
do škol a byla motivována zapojením AŘZŠ v pracovní skupině Wellbeing, jejíž činnost je součástí aktivit projektu Partnerství pro
vzdělávání 2030+. Šetření se zúčastnilo a svými náměty přispělo 72 ředitelů a ředitelek základních škol z celé republiky.

Výsledky ankety najdete v příloze.