Hero image

Jak jsou na tom školy Královéhradeckého kraje s on-line výukou aneb první virtuální porada ředitelů SŠ v kraji

Jak jsou na tom školy s on-line výukou? Přinášíme stručný souhrn výstupů dotazníku zaměřeného na aktuální potřeby škol v oblasti on-line vzdělávání:Ze 101 škol, které vyplnily dotazník, jich 7 nevyužívá žádnou elektronickou komunikační platformu.Zhruba třetina škol říká, že potřebuje s on-line výukou nějakou pomoc.Školy využívají velké množství různých SW řešení, nejvíce jich (62 %) používá systém Bakaláři.Nelze označit pouze jeden systém, který by bylo vhodné dále podporovat.Asi polovina respondentů se snaží on-line výuku nějak koordinovat nebo dodržovat rozvrh hodin. Odpovědi, které generují další otázky. A ty položíme středním školám na poradě jejich ředitelů, která proběhne formou video konference v pátek od 11 hodin. Cílem není jenom zjistit fakta, ale také vyjádřit školám podporu kraje, hledat společné cesty a vyzkoušet si poradu „na dálku“. Tak, jako dnes školy učí. Od 12.30 se chceme stejnou formou potkat se zástupci obcí s rozšířenou působností a místních akčních plánů; po konzultaci s nimi uspořádáme v příštím týdnu podobná virtuální setkání i s řediteli základních škol. Máme společný zájem, společný cíl, inspirujme se tedy na cestě k jeho dosažení.