Hero image

Inovativní pedagogické fórum

V polovině října se sjelo na šedesát pedagogů a ředitelů základních a středních škol na královéhradecký krajský úřad, aby se zúčastnili prvního ročníku Inovativního pedagogického fóra. Velký zájem vzbudily jak dopolední přednášky o profesních zkušenostech Susanny Bäckman, úspěšné finské učitelky a ředitelky školy, a Radko Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a spoluautora Strategie rozvoje vzdělávací soustavy ČR do roku 2030+. V odpolední části se účastníci podle vlastního zájmu rozdělili do tematických workshopů, které byly zaměřené na formativní hodnocení, výuku fyziky, virtuální realitu, získávání průřezových kompetencí, zkušenosti ze zahraničních vzdělávacích systémů, zejména z Islandu a Filipín. Závěr fóra patřil panelové diskuzi, které se účastnili Susanna Bäckman, Radko Sáblík, Michal Orság, Irena Dvořáková a kterou skvěle moderoval Daniel Pražák.