Hero image

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19 Stručný a přehledný výčet opatření naleznete v příloze.