Hero image

Informace k licencím Microsoft 365 pro školy

Microsoft 365 je pro školy stále zdarma. Stačí se řídit následujícím návodem https://www.klatovsky.cz/2020/09/office-365-je-stale-zdarma-jen-si.html