Hero image

GOLDEN HEART – jak ocenit neocenitelné

Doporučujeme Vaší pozornosti další z našich aktivit na podporu etiky, etické výchovy a výchovy charakteru, na kterých spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové a Centrem pro etiku a rozvoj charakteru.

 

Aktivita je určena základním a středním školám v Královéhradeckém kraji, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence „na charakteru záleží“.

 

Na konci každého školního roku obvykle získávají uznání žáci a studenti, kteří reprezentovali školu ve sportovních či oborových soutěžích nebo kterým se podařilo dosáhnout mimořádných studijních výsledků. My chceme tato ocenění doplnit o uznání nevýkonové aktivity, která je ale nesporně stejně důležitá. Golden Heart akcentuje mezilidské hodnoty. Umožňuje zaměřit pozornost pedagogů, žáků i rodičů vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je.

Na rozdíl od projevů problémového chování, které přirozeně poutá pozornost, vyžaduje „všímavost“ vůči nezištně správnému chování vědomou pozornost. Smyslem aktivity je hledat a zviditelňovat projevy dobrého charakteru, a to jak dlouhodobé prokazování dobrého charakteru, tak jednorázové činy, které budou svým rozsahem či dopadem mimořádné a nad rámec běžné mezilidské slušnosti. Aktivita má individuální i institucionální úroveň - chceme ocenit nejen žáky, ale také školy, které se rozvoji charakteru svých žáků věnují.

 

Zaujala Vás myšlenka Golden Heart? Přijměte ji za svou a přihlaste svou školu do 31. srpna 2021 ZDE.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Michal Klapal

michal.klapal@cerc.cz

732 127 053

 

Mgr. Zuzana Kocourková

zkocourkova@kr-kralovehradecky.cz

725 542 596