Hero image

GOLDEN HEART 2022/2023

…blíže o Golden Heart

Na konci každého školního roku obvykle získávají uznání žáci, kteří reprezentovali školu ve sportovních či oborových soutěžích nebo kterým se podařilo dosáhnout mimořádných studijních výsledků. Golden Heart představuje důležité doplnění a zároveň protiváhu této tradice. Jedná se o nevýkonovou aktivitu, která akcentuje mezilidské hodnoty. Umožňuje zaměřit pozornost a zcitlivět školní komunitu (pedagogy, žáky i rodiče) vůči běžným i mimořádným projevům dobrého charakteru a ocenit je. Na rozdíl od projevů problémového chování, které přirozeně poutá pozornost a generuje potřebu reagovat, vyžaduje „všímavost“ vůči nezištně správnému chování vědomou pozornost. Smyslem aktivity je hledat a zviditelňovat projevy dobrého charakteru, jako je pomoc, prosociální jednání apod.

Myšlenka aktivity vychází z předpokladu důležitosti práce s pozitivními příklady.

Aktivita je určena základním a středním školám, které se chtějí otevřeně přihlásit k myšlence, že „na charakteru záleží“.

Jaké jsou přínosy účasti na aktivitě pro školu?

  • Škola tématizuje své hodnoty ve vzdělávání dětí,
  • vytváří možnost k uznání kvalit, které jsou dosažitelné pro kohokoliv,
  • otevírá prostor pro diskusi o hodnotách se svými žáky.

Koncept aktivity Golden Heart nevytváří nové složité „systémy“, ale čerpá z toho, co se již přirozeně děje.