Hero image

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ DO PRAXE ŠKOL V KRAJI – NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ

Pro velký zájem škol otevíráme možnost přihlásit se na nové termíny vzdělávacího programu, jehož cílem je seznámit pedagogy se strategií formativního hodnocení a jeho zavádění do praxe školy.

Pro koho?

  •  pro pedagogy základních, středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji

Lektor?

- Michal Orság – EDUkační LABoratoř, z. s.

Rozsah?

  • 2 x 8 h (45 minut) navazujícího školení
  • možnost zapojit školu do dvouletého vzdělávacího programu – 35 h

Místo konání?

  • Hradec Králové

Termín?

  • Formativní hodnocení I (8 x 45 minut) – 10. 1., 11. 1., 25. 1. 2022 – budova Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245, 500 003 Hradec Králové
  • Formativní hodnocení II (8 x 45 minut) – 9. 2., 17. 2., 18. 2. 2022 – budova Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245, 500 003 Hradec Králové

 

Cena?

  • Zdarma. Kurz je hrazen z projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II) (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001992) a je spolufinancován Evropskou unií.

Přihláška a obsah?

Přihlaste se nejpozději do 20. prosince 2021. S přihlášením neváhejte, kapacita je omezená. V případě naplnění kapacity Vámi vybraného termínu Vám nabídneme náhradní termín.

 

Více informací: Veronika Půrová (tel: 736 521 878, e-mail: vpurova@kr-kralovehradecky.cz)