Hero image

Filmová výchova se vyučuje čím dál častěji

Průzkum mezi školami ohledně výuky filmové/audiovizuální výuky, který zadala Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, byl dokončen v první polovině roku 2022.  Zúčastnilo se ho 1 219 základních škol a 118 gymnázií, tedy 29 % všech základních škol a 34 % všech gymnázií v České republice. Šetření, které realizoval tým sociologů pod vedením Jakuba Šilera, proběhlo pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Více informací ohledně výzkumu najdete zde.

Pedagogové v rámci šetření hodnotili i to, co potřebují k tomu, aby se filmová/audiovizuální výchova (dále jen F/AV) mohla na škole zavést.

Z podrobnější analýzy potřeb na základních školách, které mají zájem o zavedení F/AV nebo považují obor za důležitý, ale momentálně jim nezbývají kapacity vyplynulo, že nejcitelněji na základních školách v našem souboru chybí kvalifikovaní pedagogové a hodinové dotace pro výuku. Na třetím místě základní školy cítí rezervy v potřebném vybavení pro výuku, což předjímá spíše praktické zaměření výuky F/AV na základních školách. Potřeba financí se pohybovala z hlediska priorit až za nimi. Chybějícím učebnicím a pomůckám byla při prioritizaci přiřazena spíše menší důležitost.

Zájemci z řad pedagogů se mohou zapsat do kurzů na www.filmovavychova.cz. Kurzy jsou přístupné do konce roku s možností absolvovat je kdykoliv. „Naším cílem bylo vytvořit online studijní program, který bude dostupný každému, kdo se zajímá o obor filmové a audiovizuální výchovy a nebude vázán na konkrétní čas a místo,“ uvedl předseda Asociace filmové a audiovizuální výchovy Pavel Bednařík.