Hero image

Interpersonální a sociální empatie II

Termín: 26. 10. 2022; 14:00 - 18:00
Místo: Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové (6. patro)
Lektor: Mgr. Michaela Pachelová
 

V průběhu zážitkových aktivit nahlédneme, jak pomáhá etická výchova učitelům i žákům empaticky vnímat potřeby druhých. Pojmenujeme vlastní prožitky a naladíme se na prožitky druhých. Zamyslíme se, kdy nám empatie a sociální vnímání pomáhá k pozitivnímu klimatu ve třídě a jak je možné využít poznatků na vaší škole. Připravíme si zásobník aktivit, se kterými je možné v hodinách EtV pracovat.

Přihlášku najdete ZDE.