Hero image

Etická výchova a vzdělávání

Tři podzimní semináře Potřebují dnešní děti vzory, Asertivita – zdravé sebeprosazení a Spolupráce rodiny a školy završily letošní vzdělávání učitelů základních a středních škol v oblasti etiky. Letos proběhlo více než 60 interaktivních vzdělávacích seminářů ve školách v různém rozsahu, minimálně 4, maximálně až 60 výukových hodin, přímo ve školách. Kromě proškolení celých pedagogických sborů nebo jejich významných částí byly zcela naplněny i semináře, pořádané pro učitele různých škol v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Fotografie ilustrují, že toto vzdělávání není žádná nuda, a stoupající zájem ze škol vede k tomu, že etickou výchovu zařadíme i do dalšího projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II. Následovat bude seminář s názvem Prosociální chování a umění sebereflexe a bude se konat 14. ledna 2020.