Hero image

DynEd: Bezplatný přístup pro školy k řešení výuky angličtiny

### DynEd: Bezplatný přístup pro školy k řešení výuky angličtiny s nejvíce oceněními V souvislosti s mimořádnou situací chce společnost DynEd pomoci školám a ulehčit jim výuku angličtiny na dálku. Poskytuje nyní bezplatné přístupy všem žákům ZŠ a SŠ až do konce tohoto školního roku. Jazykářům, rodičům i dětem pomáháme ulehčit výuku angličtiny na dálku. Hlavní výhodou, kterou nyní ocení : - děti - individualizované studium doma (děti vede a řídí umělá inteligence), online i off-line studium - rodiče -  minimální zátěž ze strany školy, škola pouze žádá rodiče, aby dohlédli, že dítě pravidelně a efektivně studovalo, což je záležitost pár vteřin – vše měří a monitoruje výukový systém. - angličtináři - pouze sledují studium a pokrok u jednotlivých žáků a svých tříd ze svých počítačů. Jak se mají školy o DynEd přihlásit Školy, které́ již̌ DynEd dříve využívaly: pište na podpora@edway.cz. Ostatní́ školy, které́ mate zájem: pište na info@edway.cz. Více informací o řešení DynEd DynEd je celosvětově nejdokonalejší ucelený systém pro výuku anglického jazyka. Jeho umělá inteligence a aplikace poznatků o procesech v mozku umožňují, že se učivo neustále přizpůsobuje rychlosti a progresu jednotlivého žáka, což spolu s dalšími prvky vede k nejrychlejšímu, dlouhodobému osvojení jazyka. Žáci si jazyk osvojují přirozeným, podvědomým způsobem, rozvíjí se především v poslechu rodilých mluvčích, v mluvení a výslovnosti. DynEd již obdržel přes 45 mezinárodních odborných ocenění. Žáci mohou studovat samostatně doma a nepotřebují žádné další úkoly. Učitelé sledují jejich progres ze svých počítačů. Video jak funguje DynEd: https://www.youtube.com/embed/L0XQTPwvaG8. Zkušenosti z českých škol Výuka DynEd je využívána na tisících školách po celém světě, včetně ČR. V ČR byla úspěšně ověřena v rámci společného projektu s NIDV na 24 školách a 1 200 žácích a poté využívána na velkém počtu různých typů škol ve všech krajích.