Hero image

Dotazníkové šetření „Tvůj pohled je pro nás důležitý! Fyzika očima žáka“

Dotazníkové šetření je určeno pro učitele, kteří docházejí do regionálních center Elixíru do škol. Šetření proběhne mezi žáky 2.stupně ZŠ a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Cílem dotazníku je zjistit, jaký mají žáci vztah k předmětu FYZIKA a jak ve třídě vypadá taková běžná hodina FYZIKY. Dotazníky jsou otevřené od 1. 3. 2022 do 31.12.2022 (respektive do času před Vánocemi 2022).

Přihlásit se můžete zde:
Tvůj pohled je pro nás důležitý! Fyzika očima žáka (google.com)