Hero image

Dotazník ČT edu pro učitele

ČT edu ve spolupráci s NPI se na nás obrací s prosbou o vyplnění tohoto on-line dotazníku učiteli. Jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut, každou odpovědí se bude ČT edu zabývat  a zohlední ji při další práci na vzdělávacích zdrojích.

Děkujeme za váš čas.