Hero image

Doporučení České školní inspekce

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Školy a jejich učitelé toto náročné období většinově zvládli, přestože průběh a pojetí vzdělávání na dálku bylo v různých školách různé.