Hero image

Akreditované organizace v projektu Erasmus+

Všechny střední školy zřizované Královéhradeckým krajem, které požádaly Evropskou komisi o udělení akreditace, ji získaly. Blahopřejeme! Získání akreditace umožňuje školám a organizacím dlouhodobě se zapojovat do mezinárodních mobilit. Akreditace je udělována od data schválení žádosti do konce programového období, čímž je zajištěno stabilní financování pro realizaci naplánovaných aktivit. 

Akreditované organizace mohou každoročně podávat zjednodušenou žádost o finanční podporu na vyslání předpokládaného počtu účastníků do zahraničí. Na základě této žádosti a rozpočtu přiděleného ze strany Evropské komise bude školám a organizacím národní agenturou vypočítán a následně i přidělen grant na další období. Více informací v příloze.